Home
Burn-out: nieuwe cijfers en behandeling

Burn-out: nieuwe cijfers en behandeling

, 20 november 2012

Vandaag kwam in het nieuws naar voren dat vorig jaar ruim 1 op de 8 werknemers burn-outklachten had. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO ging het vooral om werknemers met een baan met een hoge werkdruk en om mensen die weinig sociale steun van collega’s en leidinggevenden kregen. Werknemers met een partner en kinderen hebben minder vaak burn-outklachten dan overige werknemers.Er werd gekeken naar 7 miljoen werknemers waarvan ruim 900.00 mensen burn-outklachten hadden. De symptomen die zij opnoemden waren onder andere vermoeidheid en emotionele uitputting. Wat betreft de hoge werkdruk geven 4 op de 10 werknemers aan hier mee te maken hebben. Van deze mensen ervaart 22 procent burn-outklachten. Van de werknemers met een lagere werkdruk is dit percentage 7. Tevens heeft de mate van waardering en zeggenschap in het werk invloed op de mate van burn-outklachten. . Van de werknemers met weinig inbreng ervaart 16 procent burn-outklachten, van de werknemers met veel zeggenschap is dit 10 procent. Het verschil tussen mannen en vrouwen is overigens minimaal.

Burn-out is een probleem dat vaak onderschat wordt. Het wordt soms gezien als een rijtje met vage klachten waar dan maar het label burn-out op wordt geplakt. Toch is burn-out een groot probleem en een grote kostenpost voor het bedrijfsleven. Leidinggevenden kunnen zelf al veel doen aan het voorkomen van een burn-out of klachten hiervan. Regelmatige gesprekken over hoe het gaat en over de mate van werkdruk is belangrijk, naast waardering voor het werk en eigen inspraak van de werknemer in de werkzaamheden. Maar wat nou als het toch uit de hand loopt en iemand hulp zoekt voor een burn-out? Hieronder kun je lezen wat belangrijk is in de behandeling van een burn-out.

Om een burn-out in de toekomst te voorkomen is het belangrijk dat er gezocht wordt naar de bron van de spanningen. Als deze bron van stress eenmaal bepaald is, kan geleerd worden hoe je beter om kunt gaan met deze spanning. Hierbij is het onder andere belangrijk dat gekeken wordt naar eventuele disfunctionele gedachten. Misschien spelen gedachten als “Als ik nu niet deze extra klus aanneem, vinden mijn collega’s mij vast niet competent genoeg” of “Ik moet wel overwerken vandaag anders wordt ik vast ontslagen” een belangrijke rol in het ontstaan van de burn-out. Naar deze gedachten wordt gekeken en vervolgens veranderd. Welke gedachten zouden wel kunnen helpen in het verminderen van de stress en hoe kun je deze het beste toepassen? Dat zijn vragen waar in de behandeling bij burn-out naar gekeken wordt. Ook leren plannen en het leren aangeven van grenzen kunnen belangrijke onderdeel zijn van de behandeling. Op deze manier kan een burn-out nu of in de toekomst voorkomen worden.

foto: http://www.sxc.hu/photo/963143

Dit bericht is geplaatst in: Cijfers, Tips

Delicia is opgeleid tot psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Zij richt zich vooral op psychische problematiek bij jongvolwassenen en volwassenen. Haar werkervaring bij de GGZ bestaat uit het behandelen van (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Hierbij maakt zij vaak gebruik van de technieken uit de cognitieve gedragstherapie en is haar aanpak gericht op het aanbieden van praktische handvatten.