Home
Cliënten vertellen: online therapie bij relatieproblemen

Cliënten vertellen: online therapie bij relatieproblemen

, 15 november 2012

Regelmatig krijgen we bij Licia online therapie aanmeldingen binnen van mensen met relatieproblemen. Soms behandelen we beide partners, maar vaak draait de behandeling om een persoon binnen de relatie. In deze column vertelt Antonie over zijn ervaring met Licia om te leren omgaan met ruzie maken binnen zijn relatie.

Antonie meldde zich aan bij Licia omdat hij niet in staat was ruzie te maken met zijn vriendin. Iedere keer als er ruzie dreigde te ontstaan, ontvluchtte Antonie de situatie door weg te gaan of over een ander onderwerp te beginnen. Antonie: “Mijn vriendin werd er gek van dat we nooit eens ruzie met elkaar konden maken. Ze had het gevoel dat ze op deze manier niet zichzelf kon zijn binnen onze relatie. Ik heb altijd al een hekel aan ruzie gehad. Vroeger hadden mijn ouders regelmatig schreeuwende ruzies en natuurlijk was dit niet leuk om mee te maken als kind. Ook met vrienden heb ik nooit ruzie gehad. Ik probeer altijd iedereen te vriend te houden om ruzie op deze manier te vermijden. Samenwonen heb ik ook lang uitgesteld, omdat ik verwachte dat er sneller ruzies ontstaan als je constant op elkaars lip zit.” Samen met zijn vriendin besloot Antonie hulp te gaan zoeken.

“Op een avond zaten we samen op de bank en gaf mijn vriendin aan dat ze het erg vervelend vond dat we nooit eens een meningsverschil met elkaar konden bediscussiëren. Ze zei dat ze het zo fijn zou vinden als we eens als een normaal stel ruzie met elkaar konden maken, zodat zij niet meer steeds op eieren hoefde te lopen. Samen hebben we besloten dat ik hulp zou gaan zoeken. Naar de huisarts wilde ik niet dus zijn we op internet gaan zoeken. Zo ben ik bij Licia terecht gekomen.”

Antonie zijn aanmeldingsvraag was dan ook hoe hij kon leren ruzie maken. In de eerste paar sessies zijn we vooral aan de slag gegaan met de achtergrond van het probleem. Hoe de situatie vroeger bij hem thuis was en hoe hij zich voelde als zijn ouders ruzie maakten. “Ik kwam erachter dat ik me vroeger schaamde voor de ruzies tussen mijn ouders. Ik was bang dat mijn vriendjes zouden merken dat er vaak ruzie was bij ons thuis. Ook had ik last van schuldgevoelens, ik had het idee in mijn hoofd gevormd dat ik de schuld was van alle ruzies.” Door deze gevoelens en associaties die hij heeft overgehouden aan de thuissituatie vond Antonie het nu moeilijk om ruzie te maken met zijn vriendin.

In de volgende sessies heeft Antonie hard gewerkt. Hij maakte gedachten schema’s waarbij hij na een dreigende ruzie opschreef wat zijn gedachten waren geweest, wat hij hierbij voelde en wat de consequenties hiervan waren in zijn gedrag. Hij kwam erachter dat hij vaak al voordat er maar sprake was van een meningsverschil “Oh jee als er nu maar geen ruzie komt”. Op deze manier was hij constant op zijn hoede waardoor er een gespannen sfeer heerste in het huis. Hierdoor voelde zijn vriendin zich ook gespannen wat weer sneller tot irritaties leidde.

“Ik maakte mezelf eigenlijk gek met mijn gedachten. Ik anticipeerde al op ruzie lang voordat er ook maar iets van een meningsverschil op tafel lag. Hierdoor waren er heel veel irritaties over en weer en ontliepen we elkaar. Ik omdat ik geen zin had in ruzie en mijn vriendin omdat ze bang was dat er ruzie zou ontstaan en ik weer het huis uit zou lopen. Door de gedachtenschema’s heb ik veel inzicht gekregen in mijn gedrag en wat voor invloed mijn gedachten hadden op mij. Nu ben ik bezig met het veranderen van mijn gedachten. Hiernaast hebben we gewerkt aan communicatie en hoe ik me uit kan drukken tijdens ruzie maken. Mijn psycholoog heeft me geleerd wat regels zijn tijdens het ruzie maken, zoals geen oude koeien uit de sloot halen, altijd vanuit mezelf praten en respect behouden voor mijn partner. Hierdoor kreeg ik meer zelfvertrouwen. Nu hebben we nog geen hevige ruzies gehad, maar wel al een paar pittige discussies en dat voelt eigenlijk heel erg goed.”

Om privacy redenen is de naam Antonie gefingeerd

foto; http://www.sxc.hu/photo/494522

Dit bericht is geplaatst in: Cliënten vertellen, Relaties

Delicia is opgeleid tot psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Zij richt zich vooral op psychische problematiek bij jongvolwassenen en volwassenen. Haar werkervaring bij de GGZ bestaat uit het behandelen van (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Hierbij maakt zij vaak gebruik van de technieken uit de cognitieve gedragstherapie en is haar aanpak gericht op het aanbieden van praktische handvatten.