Home
Onderzoek: pestkoppen hebben drie keer zoveel kans op depressie, angst of ADHD

Onderzoek: pestkoppen hebben drie keer zoveel kans op depressie, angst of ADHD

, 1 november 2012

Uit een Amerikaanse studie is naar voren gekomen dat kinderen die pesten een grotere kans hebben op het hebben van een psychische stoornis dan kinderen die niet pesten. Dit geldt voor stoornissen als ADHD en depressie. Onder de pestkoppen was de kans zelfs zes keer zo groot dat ze ODD (Oppositioneel opstandige gedragsstoornis) hadden ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. ODD wordt gekarakteriseerd door vijandigheid en boosheid naar voornamelijk gezagdragers. Dit onderzoek werpt nieuw licht op pesten en gepest worden. Tot nu toe werd onderzoek namelijk voornamelijk toegespitst op de gevolgen voor de gepeste persoon en niet zo zeer op de oorzaak van het pesten.

In dit onderzoek werd data gebruikt van 64.000 kinderen tussen de 6 en 17 jaar dat was verkregen in 2007. Van deze kinderen werd 15% door hun ouders of verzorgers geïdentificeerd als pestkop. Pestkoppen hadden een drie keer grotere kans om last te hebben van depressie en een bijna drie keer grotere kans om last te hebben van angstige gevoelens of ADHD. Veel experts waren echter niet verbaasd door deze resultaten. Stoornissen als ADHD en ODD gaan vaak gepaard met agressie en impulsiviteit, twee klassieke gedragen van pestende kinderen.

Alan Hilfer, hoofd psycholoog bij het Maimonedes Medical Center in New York zegt dat veel pestkoppen de cirkel van mishandeling voortzetten die ze elders hebben gezien. “Ze kunnen depressief, angstig zijn en ze reageren vaak hun boosheid en frustratie af op anderen die zich lager  in de pikorde bevinden”, zegt Hilfer. Hij zegt dat, als gepeste kinderen worden gezien als slachtoffer, pestende kinderen ook hulp zouden moeten krijgen zodat ze hun gedrag kunnen veranderen. Een ander Amerikaans onderzoek uit 2011 vond dat 20% van de kinderen aangaf wel eens gepest te zijn in de laatste 12 maanden.

foto: http://www.sxc.hu/photo/401795

Dit bericht is geplaatst in: Kinderen, Wetenschap

Delicia is opgeleid tot psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Zij richt zich vooral op psychische problematiek bij jongvolwassenen en volwassenen. Haar werkervaring bij de GGZ bestaat uit het behandelen van (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Hierbij maakt zij vaak gebruik van de technieken uit de cognitieve gedragstherapie en is haar aanpak gericht op het aanbieden van praktische handvatten.