Home
Vraag uit de praktijk: mijn kind wordt gepest. Wat kan ik doen?

Vraag uit de praktijk: mijn kind wordt gepest. Wat kan ik doen?

, 13 februari 2013

Pesten krijgt de laatste tijd veel media-aandacht en ook op scholen is het vaker een onderwerp van gesprek. Helaas betekent dit niet direct een verbetering. Veel kinderen die gepest worden, durven hierover niet te praten. Ouders van kinderen die worden gepest voelen zich machteloos. Licia adviseert hoe ouders en docenten kinderen kunnen helpen zich weer veilig te voelen op school. Hieronder een greep uit de adviezen die zijn gegeven aan deze ouders.

Let op signalen van somberheid. Pesten gaat vaak stiekem en daarom kan het voor docenten en ouders moeilijk zijn te signaleren dat er gepest wordt. Vaak vertelt het kind pas na lange tijd over het pesten en hij/zij ervaart dan al lange tijd een onveilige situatie op school, of in de buurt. Let als ouders of docenten op signalen. Kinderen die stil(ler) zijn, minder met vriendjes willen afspreken en minder vaak vrolijk zijn; zij zitten duidelijk niet lekker in hun vel.

Help het kind te vertellen wat er speelt. Luister vooral naar het kind. Kom vooral niet direct met allerlei oplossingen. Het kan voor het kind beangstigend zijn om direct actie te ondernemen. Laat aan het kind merken dat je aan haar/zijn kant staat; je hoort ze aan en samen bedenken jullie wat er later het beste gedaan kan worden. Luister hierbij vooral naar wat het kind zelf zou willen.

Ondersteun en motiveer. Een moeilijk evenwicht; ondersteunen door het erkennen van verdriet en boosheid vanwege het pesten, en tegelijkertijd motiveren om het probleem aan te pakken. Het kind is er niet mee geholpen als je als ouder of docent mee gaat huilen. Parkeer je eigen emoties tijdelijk en richt je vooral op de steun voor het kind. Een kind kan zich schuldig gaan voelen, als het merkt dat je als ouder verdrietig wordt van het verhaal dat ze vertellen.

Zorg voor veiligheid. Door pesten op school, kan de school heel onveilig voelen. Bedenk samen met het kind waar en hoe het zich weer veilig kan voelen op school; wie kan er op school helpen? Een klasgenoot die meefietst, een docent die altijd klaarstaat voor gesprekken? Zorg ervoor dat het kind ervaart dat het niet alleen staat.

Werk aan de weerbaarheid. Uiteindelijk moet het kind het weer alleen aan kunnen. Merk je als docent of ouder dat het pesten het zelfvertrouwen, of het zelfbeeld ernstig heeft aangetast, zoek dan naar een weerbaarheidstraining. Zo leert het kind zijn eigen krachten kennen en inzetten en kan het kind minder kwetsbaar worden.

foto: http://www.sxc.hu/photo/821335

Dit bericht is geplaatst in: Algemeen

Delicia is opgeleid tot psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Zij richt zich vooral op psychische problematiek bij jongvolwassenen en volwassenen. Haar werkervaring bij de GGZ bestaat uit het behandelen van (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Hierbij maakt zij vaak gebruik van de technieken uit de cognitieve gedragstherapie en is haar aanpak gericht op het aanbieden van praktische handvatten.