Home
Onderzoek: kwaliteit van sociale relaties bepaalt risico depressie

Onderzoek: kwaliteit van sociale relaties bepaalt risico depressie

, 8 mei 2013

Sociale relaties

De invloed van sociale relaties op onze mentale gezondheid is een populair onderzoeksterrein voor wetenschappers. Onderzoekers hebben al vaak het verband tussen sociale relaties en mentale gezondheid bekeken. Het was tot voor kort echter nog onduidelijk in hoeverre de kwaliteit van sociale relaties van invloed is op het ontstaan van een depressie. Onderzoekers van de Universiteit van Michigan hebben de afgelopen jaren een studie verricht bij bijna 5000 Amerikanen om te bekijken in hoeverre sociale steun, spanning en frequentie van contact van invloed zijn op het ontwikkelen van een depressie.

Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestond uit volwassenen tussen 25 en 75 jaar oud die in de jaren 1995/1996 verschillende vragenlijsten invulden over de kwaliteit van de sociale relaties die zij hadden. Hierbij werd gekeken in hoeverre de onderzoeksgroep steun en spanning ervoer binnen de relaties met familie, vrienden en een eventuele partner. Daarnaast werd bekeken hoe vaak deelnemers contact hadden met anderen. Tien jaar later werd een interview bij de deelnemers afgenomen om vast te stellen of er sprake was geweest van een depressie in het afgelopen jaar. Vervolgens werd het verband vastgesteld tussen de kwaliteit van sociale relaties en het ontstaan van een depressie.

Depressie

De resultaten van het onderzoek lieten zien dat het risico op een depressie wordt verhoogd wanneer mensen meer spanning en weinig steun binnen relaties ervaren. Daarnaast blijkt een slechte relatie met een partner of familielid eveneens het risico op een depressie te verhogen. Opmerkelijk is dat een lage frequentie van contact geen risicofactor voor het ontstaan van een depressie blijkt te zijn.

Advies

Bovenstaand onderzoek toont aan dat niet zozeer de kwantiteit (frequentie van contact) als wel de kwaliteit van sociale relaties belangrijk is. Het advies is daarom om te investeren in de relaties met vrienden, familie en eventuele partner. Goede relaties zijn belangrijk voor de mentale gezondheid en kunnen je beschermen tegen de ontwikkeling van depressieve klachten.

Bron: www.plosone.org

foto: http://www.sxc.hu/photo/936076

Dit bericht is geplaatst in: Depressie, Relaties, Wetenschap