Home
Onderzoek: mensen met depressie hebben algemene doelen

Onderzoek: mensen met depressie hebben algemene doelen

, 16 juli 2013

Onderzoekers van de universiteit van Liverpool hebben bekeken of depressieve mensen en mensen zonder depressie verschillen in de doelen die ze zichzelf stellen. Voor het onderzoek werden de deelnemers gevraagd om een lijst te maken van hun doelen op korte, middellange en lange termijn. De onderzoekers bekeken vervolgens in hoeverre deze doelen specifiek of algemeen waren.

Specifieke doelen

Een algemeen en abstract doel is bijvoorbeeld ‘gelukkig zijn’, terwijl ‘deze zomer de halve marathon binnen twee uur behalen’ een specifiek doel is. De resultaten van het onderzoek laten zien dat mensen met een depressie veel algemenere doelen formuleren dan mensen zonder depressie. Daarnaast blijkt dat depressieve mensen vaker niet-specifieke redenen geven voor het behalen of niet behalen van hun doelen.

Als een doel algemeen en abstract is, is het moeilijk om het gewenste resultaat voor te stellen. Hierdoor ontstaat een lage verwachting van het te behalen resultaat en vervolgens wordt de motivatie om een doel te bereiken ook verminderd. Wanneer de motivatie laag is, zal een doel minder snel behaald worden.

Behandeling

Het was al bekend dat mensen met een depressie vaak geneigd zijn om te generaliseren. Uit dit onderzoek blijkt dat de persoonlijke doelen van depressieve mensen vaak ook algemeen en abstract zijn. Het is daarom belangrijk om voorafgaand aan de behandeling specifieke doelen op te stellen, zodat de kans dat de doelen worden behaald ook wordt vergroot. Hierdoor zou de negatieve spiraal gemakkelijker doorbroken kunnen worden.

Bron: ggznieuws.nl

foto: http://www.sxc.hu/photo/963143

Dit bericht is geplaatst in: Depressie, Onderzoek en weetjes