Home
Eenzaam in Nederland

Eenzaam in Nederland

, 30 september 2013

Eenzaam

Het was je waarschijnlijk ontgaan, maar we zitten op dit moment in de nationale Week Tegen Eenzaamheid die nog duurt t/m zaterdag 5 oktober. In deze week wordt door verschillende landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector aandacht gevraagd voor de groeiende eenzaamheid in Nederland. Het is dus niet geheel toevallig dat juist vandaag de RIVM naar buiten komt met het resultaat van hun onderzoek naar dit onderwerp: één op de vier volwassenen in Nederland voelt zich eenzaam.

Samen met Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) heeft het RIVM in 2012 gegevens verzameld over ruim 370.000 Nederlanders. Hen werd gevraagd naar hun gezondheid en levensstijl.

Kenmerken

Gevoelens van eenzaamheid bleken samen te hangen met meerdere kenmerken, bijvoorbeeld leeftijd. Van onze oudste Nederlanders, degenen ouder dan 90, gaf namelijk 65 procent aan zich eenzaam te voelen. Van deze groep voelt 17 procent zich zelfs zeer eenzaam.

Ook gezondheid is een belangrijke factor. Mensen die zich gezond voelden gaven minder vaak aan eenzaam te zijn dan diegenen die zich niet gezond voelden.

Van de onderzochte personen met een lichamelijke beperking is 62 procent eenzaam, terwijl dat bij 35 procent van de gezonde deelnemers het geval is.

Daarnaast is iemands economische situatie bepalend. Ongeveer 34 procent van de mensen die het financieel prima redden voelt zich alleen, maar dit is 55 procent bij de deelnemers die moeilijk rond kunnen komen.

Iemands burgerlijke staat maakt blijkbaar ook veel verschil. Alleenstaanden, gescheiden mensen en weduwen/weduwnaars zijn vaker eenzaam dan mensen die samenwonen of getrouwd zijn.

Autochtone Nederlanders zijn tot slot minder eenzaam dan niet-Westerse allochtonen.

Bronnen: Rivm.nl, GGZnieuws.nl

Foto: http://www.sxc.hu/photo/1161334

Dit bericht is geplaatst in: Cijfers