Home
Sociaal effect alcohol is groter bij mannen

Sociaal effect alcohol is groter bij mannen

, 2 oktober 2014

Het drinken van alcohol zorgt ervoor dat mannen sterker reageren op de glimlach van anderen dan vrouwen. Dit werd gevonden in een onderzoek aan de Universiteit van Pittsburgh, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Clinical Psychological Science. De resultaten suggereren dat alcohol de gevoeligheid voor de beloning van sociaal gedrag zoals glimlachen bij mannen verhoogt. Deze uitkomst kan nieuw inzicht bieden op de risico factoren die een bijdrage leveren aan problematisch drinkgedrag bij mannen. 

Het onderzoek

De onderzoekers verdeelden 720 mannelijke en vrouwelijke, gezonde sociale drinkers in groepjes van 3 personen. Elke groep werd vervolgens willekeurig een drankje aangeboden: een alcoholisch drankje, een niet alcoholisch drankje of een niet alcoholisch „placebo” drankje waarvan werd gezegd dat er wel alcohol in zat. De drankjes werden tegelijkertijd verdeeld en de proefpersonen werden geinstrueerd de drankjes in hetzelfde tempo op te drinken. Verder werden er geen specifieke instructies gegeven en mochten de proefpersonen vrij met elkaar praten.

De uitslag

Naar aanleiding van de video opnames konden de onderzoekers de sociale interactie voor en na het nuttigen van alcohol tussen de proefpersonen bestuderen. Voordat de drankjes waren uitgedeeld, bleek dat mannen veel minder geneigd waren om een glimlach van een gesprekspartner over te nemen dan vrouwen. Na het nuttigen van alcohol veranderde deze reactie echter. Ze vonden dat alcohol significant de vatbaarheid voor een glimlach verhoogd, maar alleen bij mannen. De reactie van vrouwen veranderde niet of nauwelijks door alcohol. Zowel voor als na hun drankje werden ze snel aangestoken door de glimlach van een ander.

De conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat vooral bij mannen alcohol een sociale uitwerking heeft, geeft hoofdonderzoekster Catherine Fairbairn aan. “Veel mannen geven aan dat de meerderheid van hun sociale steun en binding voorkomt tijdens situaties waarin ze alcohol consumeren”, verklaart ze. “Dit onderzoek is  de sterkste aanwijzing tot nu toe dat alcohol op bepaalde vlakken een sterker effect heeft op mannen dan op vrouwen.”

Bronnen: www.nu.nl | www.psychologicalscience.org
Bron foto: www.freeimages.com/photo/846776

Dit bericht is geplaatst in: Onderzoek en weetjes, Wetenschap

Delicia is opgeleid tot psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Zij richt zich vooral op psychische problematiek bij jongvolwassenen en volwassenen. Haar werkervaring bij de GGZ bestaat uit het behandelen van (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Hierbij maakt zij vaak gebruik van de technieken uit de cognitieve gedragstherapie en is haar aanpak gericht op het aanbieden van praktische handvatten.