Home
Vragen en antwoorden over Cognitieve Gedragstherapie

Vragen en antwoorden over Cognitieve Gedragstherapie

, 24 februari 2015

Psychische klachten worden vaak behandeld door middel van Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Ook bij Licia maken we in de behandeling gebruik van technieken uit de CGT. CGT is de meest toegepaste behandelvorm van psychotherapie op dit moment. Er is ruimschoots wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en bewezen effectief. Bij Cognitieve Gedragstherapie leer je anders naar je gedrag en gedachten te kijken. Maar wat houdt CGT nu precies in en waar is het geschikt voor? Ik beantwoord drie veelgestelde vragen uit de praktijk.

1. Wat is Cognitieve Gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie heeft als uitgangspunt dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

De cognitieve kant van CGT gaat er van uit dat onze gedachten van invloed zijn op ons gevoel en vervolgens ook op ons gedrag. Gedachten komen echter vaak onbewust in je op. Je neemt ze voor lief, het zijn immers je eigen gedachten dus waarom zou je deze in twijfel trekken? Dit is wel wat we cliënten leren bij Cognitieve gedragstheapie. Kritisch naar de eigen gedachten kijken.

Bij de gedragskant kijken we naar bepaalde gewoontes en hoe we deze weer kunnen afleren. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Een depressief iemand onderneemt bijvoorbeeld helemaal geen leuke dingen meer omdat hij of zij hier de energie niet meer voor heeft. Op zich logisch, maar als je geen voldoening meer haalt uit je dag blijf je in een neerwaartse spiraal bewegen. Door langzaam je gedrag te veranderen, zul je ook in staat zijn je gevoel mee te veranderen. Zo bekijken we een probleem vanuit twee kanten: je gedrag en je gedachten.

2. Voor welke klachten is CGT geschikt?

CGT is geschikt voor een breed scala aan psychische klachten. Denk bijvoorbeeld aan depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, specifieke fobieën en paniekaanvallen. Maar ook bij zwaardere klachten zoals psychoses worden technieken uit de CGT gebruikt. Je zou bijna kunnen zeggen dat er geen behandeling meer is zonder bepaalde stukjes uit de CGT.

3. Hoe ziet Cognitieve Gedragstherapie er in de praktijk uit?

Cognitieve gedragstherapie is een praktische vorm van behandelen waarbij over het algemeen slechts kort wordt stil gestaan bij de jeugd van de cliënt. Ook de oorzaak van de klachten zal minder belicht worden. Het gaat vooral om het aanpakken van de klachten en hierbij wordt uitgegaan van een bepaalde zelfstandigheid van de cliënt. Zo behoren huiswerkopdrachten (bijna) altijd bij een CGT behandeling. Dit kunnen bijvoorbeeld gedragsregistratie opdrachten zijn of het bijhouden van gedachten dagboekjes. Het bespreken van dit huiswerk is dan ook een belangrijk onderdeel van de sessies.

Nadat duidelijk is geworden wanneer het probleem zich voordoet (gedragsregistratie) en welke disfunctionele gedachten hieraan ten grondslag liggen (gedachtenschema’s), kan er gekeken worden naar de verandering van het gedrag. Dit gebeurt door middel van gedragsexperimenten. Cliënten zoeken in zulke experimenten bewust moeilijke situaties op met de bedoeling te onderzoeken welke gedachten en gevoelens bepalend zijn en welke andere gedachten en gevoelens ander gedrag tot gevolg hebben.

Marianne is bijvoorbeeld bang om een presentatie te geven op haar werk. Enkele maanden geleden is ze dicht geklapt tijdens een presentatie en kon alleen nog maar stamelen. Hierdoor vindt ze zichzelf waardeloos en denkt ze dat ze nooit een stapje hoger zal komen in haar baan.

Marianne begint met het registreren van de momenten die ze moeilijk vindt. Hierbij noteert ze de gedachten en gevoelens die hierbij gepaard gaan. Hierna daagt ze deze gedachten uit en zet ze er andere, positieve gedachten voor in de plaats. Tijdens moeilijke momenten leert Marianne om zich te focussen op gedachten die haar een goed gevoel geven zoals: “Ik kan dit!”. Langzaam bouwt ze het geven van presentaties weer op, waardoor ze veel positieve ervaringen opdoet.

Cognitieve Gedragstherapie is voor allerlei klachten en voor ieder persoon geschikt. Denk je dat zelf ook baat zou hebben bij het kritisch bekijken van je eigen gedrag of gedachten? Lees dan eens verder over onze behandelingen of meld je aan voor online therapie.

Foto: http://www.freeimages.com/photo/1251719

Dit bericht is geplaatst in: Online Therapie, Therapie

Delicia is opgeleid tot psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Zij richt zich vooral op psychische problematiek bij jongvolwassenen en volwassenen. Haar werkervaring bij de GGZ bestaat uit het behandelen van (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Hierbij maakt zij vaak gebruik van de technieken uit de cognitieve gedragstherapie en is haar aanpak gericht op het aanbieden van praktische handvatten.