Home
Eenzaamheid blijkt groot gezondheidsprobleem

Eenzaamheid blijkt groot gezondheidsprobleem

, 20 april 2015

Steeds meer mensen voelen zich eenzaam of zijn sociaal geïsoleerd en dit blijkt een groot gevaar voor onze volksgezondheid. Zo maken onderzoekers van de Brigham Young University de vergelijking dat eenzaamheid even bedreigend is voor onze gezondheid als obesitas en middelengebruik. Eenzaamheid en sociale isolatie hebben daarmee meer impact op onze gezondheid dan in eerste instantie verwacht werd. Zo komt in de journal ‘Perspectives on Psychological Science’ naar voren dat het subjectieve gevoel van eenzaamheid het risico op overlijden met 26% vergroot. Sociale isolatie, ofwel het missen van sociale connecties, en alleen wonen blijken nog slechter voor de gezondheid dan eenzaam voelen, het risico op overlijden is dan 29% en 32%.

Eenzaamheid moeilijk te herkennen

Lastig bij eenzaamheid is dat het voor anderen moeilijk te herkennen is. Zo zijn er mensen met een uitgebreid sociaal netwerk, die zich erg eenzaam voelen. Een ander heeft weinig sociale contacten om zich heen, maar ondervindt hier geen hinder van in het dagelijks leven. De reden dat steeds meer mensen zich eenzaam voelen of geïsoleerd leven, komt mede doordat de huidige technologieën als social media het gemakkelijker maken om sociaal contact in real-life te vermijden. Daarnaast wonen ook steeds meer mensen alleen, wat de kans op eenzaamheid of isolatie vergroot.

Eenzaamheid onder de aandacht brengen

Een onderzoeker van Brigham Young University benoemd “Als we mensen alleen vertellen dat ze meer interactie moeten opzoeken met anderen, dan zal dit het probleem van sociale isolatie oplossen, maar niet het eenzaamheidsprobleem wegnemen. Ik denk daarom dat we moeten erkennen dat beide onderdelen belangrijk zijn.”

Gezien de risico’s die eenzaamheid en sociale isolatie hebben op onze gezondheid is het dus belangrijk dat we het probleem serieus nemen en onder de aandacht brengen.

Lees meer op ons blog over eenzaamheid: Licia Blog – Eenzaamheid gevaarlijker dan obesitas 

Bronnen: Scientias en Time.com
Foto: http://www.freeimages.com/

Dit bericht is geplaatst in: Onderzoek en weetjes, Wetenschap

Lisette is opgeleid tot psycholoog aan de Universiteit van Twente. Hier heeft ze de master geestelijke gezondheidsbevordering gevolgd. Haar keuze voor deze master was bewust, gedachten en gedrag interesseren haar. Lisette heeft een brede interesse op het gebied van psychologie en is nieuwsgierig van aard. Ze vindt online therapie een waardevolle aanvulling op de huidige therapievormen, mede door de laagdrempeligheid en dat het voor veel mensen gemakkelijker is om zich via het ‘papier’ te uiten. Lisette vindt het belangrijk om iemands drijfveren te achterhalen. Wat maakt dat iemand het zo lastig heeft in zijn leven. Of wat maakt dat iemand zo worstelt met bepaalde gedachten en gevoelens? Ze probeert dit inzichtelijk voor je te maken en je hiermee verder te helpen.