Home
Positieve instelling belangrijk bij hartaandoening
Positieve instelling hartaandoening

Positieve instelling belangrijk bij hartaandoening

, 8 oktober 2015

Mensen die hartproblemen hebben, zijn gebaat bij een positieve instelling en emoties. Dit komt niet alleen hun gezondheid ten goede, maar ook gezond gedrag. Dit kwam naar voren uit onderzoek van de Pennsylvania State University.

Het onderzoek

Gedurende vijf jaar bestudeerden de onderzoekers meer dan 1000 patiënten met een coronaire hartziekte, oftewel hartproblemen veroorzaakt door afwijkingen aan de kransslagaderen. Patiënten die een positieve psychologische staat rapporteerden, bewogen over het algemeen meer, sliepen beter, slikten hun hartmedicatie zorgvuldiger en rookten minder dan patiënten met een minder positieve instelling.

De onderzoekers keken naar de positieve emoties van de patiënten aan het begin van de studie en vijf jaar daarna. De deelnemers moesten aangeven in hoeverre ze tien specifieke positieve emoties hadden ervaren. De emoties waren onder andere: geïnteresseerd, trots, enthousiast en geïnspireerd. Ook het gezonde gedrag zoals bewegen, slapen, alcoholgebruik en therapietrouw werden op deze momenten gemeten.

“Positieve gevoelens gaan samen met gezonde gewoonten”

“Het is bekend dat negatieve emoties en depressie een schadelijk effect hebben op de gezondheid, maar het is onduidelijk op welke manier positieve emoties de gezondheid beschermen”, vertelt onderzoeker Nancy L. Sin. “Uit ons onderzoek kwam naar voren dat positieve gevoelens samen gaan met gezonde gewoonten op de lange termijn. Dit is van groot belang voor het risico op hartproblemen en overlijden in de toekomst.”

Positieve emoties hingen samen met meer gezond gedrag. Alleen met alcoholgebruik vonden de onderzoekers geen verband. Patiënten die in de loop van de vijf jaar meer positieve emoties ervaarden dan aan het begin van de studie, vertoonden vaak ook verbeteringen in hun gedrag.

Redenen voor de gevonden relatie

Het onderzoek toont geen oorzakelijk verband, maar de onderzoekers kunnen wel een aantal redenen bedenken voor de gevonden relatie. Mensen die zich positief voelen zijn vaak gemotiveerder en volhardender, waardoor ze gezond gedrag beter volhouden. Daarbij hebben ze meer vertrouwen in hun eigen vaardigheden. Ten slotte kunnen positieve emoties bijdragen aan het beter omgaan met stress en tegenslagen.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Psychosomatic Medicine.

Bron: gezondheidsnet.nl

Dit bericht is geplaatst in: Onderzoek en weetjes, Wetenschap

Delicia is opgeleid tot psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Zij richt zich vooral op psychische problematiek bij jongvolwassenen en volwassenen. Haar werkervaring bij de GGZ bestaat uit het behandelen van (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Hierbij maakt zij vaak gebruik van de technieken uit de cognitieve gedragstherapie en is haar aanpak gericht op het aanbieden van praktische handvatten.