Home
Behandelingen

Behandelingen

Klik op het onderwerp waar je meer over wilt weten. De verschillende onderwerpen worden kort uitgelegd. De informatie vormt een basis, waarbij voorbeelden genoemd worden en veel voorkomende klachten worden omschreven. Klachten kunnen zeer uiteenlopend zijn en daarom soms moeilijk te plaatsen onder één onderwerp. Tijdens de vrijblijvende intake is er ruimte om je eigen klachtenpatroon te omschrijven, zodat er een passende behandeling kan worden opgezet.

Uitleg behandelingen

Bij Licia krijgt elke cliënt een individueel behandelplan. Deze is opgesteld met behulp van de gegevens uit de intakeprocedure waarin de aard en de ernst is bepaald. Op deze manier wordt de behandeling volledig afgestemd op jouw klachten en vragen. Door deze stepped care methode krijg je precies het aantal behandelingen dat nodig is. Voordat gestart wordt met de behandeling zal jouw psycholoog het behandelplan met je doornemen, waarbij wijzigingen uiteraard mogelijk zijn.

Ondanks dat iedere behandeling er anders uit ziet, is de basis en de opbouw ervan grotendeels gelijk. De behandelingen van Licia hebben als basis de technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Deze therapie is erop gericht mensen bewust te maken van de invloed van gedachten op gevoelens en indirect gedrag. Je leert je eigen gedachten de baas te worden, om zo je gevoel en gedrag te kunnen sturen. Dit kan je helpen de controle terug te krijgen over (probleem)situaties.

De behandelingen van Licia zijn als volgt opgebouwd:

Uitwerking klachtenpatroon

Het eerste deel van de behandeling bestaat uit het uitdiepen van je problemen. Je hebt tijdens de aanmeld- en intakeprocedure al verschillende vragenlijsten ingevuld, waarop de precieze opbouw en duur van jouw individuele behandeling is gebaseerd. In deze fase van de behandeling zal je aan de hand van open vragen je problemen verder op een rij zetten. Je zal gevraagd worden de situaties waarin je klachten voorkomen te omschrijven. Hiernaast is er ruimte voor het stellen van gerichte vragen. Je psycholoog zal je verschillende opdrachten voorleggen en feedback geven op vragen en de resultaten van de vragenlijsten. Doel van het grondig in kaart brengen van je problemen is het opsporen van eventuele patronen die je problemen in stand houden.

Overdenken

Nu je een helder beeld hebt gevormd van wanneer en hoe jouw problemen zich voordoen, kun je aan een plan werken om ze aan te pakken. Gedachten spelen een belangrijke rol bij de instandhouding van veel (psychische) problemen. Als dit ook bij jou het geval blijkt te zijn, zal je met behulp van je psycholoog onderzoeken wat de relatie is tussen je gedachten tijdens probleemsituaties, je gevoelens tijdens de situatie en je gedrag. Je zal nagaan welke negatieve gedachten je kunt vervangen door helpende gedachten. Door hier vervolgens mee te oefenen kun je achterhalen wat voor jou de beste manier is om grip te krijgen op je situatie. De invloed van jouw gedrag op anderen (en vice versa) zal ook aan bod komen.

Actie

Het moment is gekomen dat je zelf actief aan de slag gaat met de tips en opdrachten van je psycholoog. Ieder begin is moeilijk. Het zal dan ook gebeuren dat het je op sommige momenten niet lukt het geleerde goed toe te passen. Door dit soort moeilijke momenten door te spreken met je psycholoog kun je het laatste steuntje in de rug ervaren om ook door momenten te komen die je moeilijk blijft vinden.

Terugvalpreventie

Het veranderen van patronen die je al lange tijd eigen zijn, zal niet van het ene op het andere moment goed gaan. Om het geleerde ook op de lange termijn vast te houden, zal je ook door de momenten moeten kunnen komen dat het even niet lukt. Na een korte periode van zelfstandig oefenen zal je met je psycholoog deze momenten door spreken. Hierdoor zal je de kans vergroten dat het je ook op lange termijn lukt het geleerde eigen te maken.

Nazorg

Na afsluiting van je individuele behandeling krijg je de kans om zelfstandig aan de slag te gaan met je problemen. Het kan zijn dat je na verloop van tijd merkt dat je bepaalde veranderingen moeilijk vindt. Of er komen nog vragen naar boven die je graag met je psycholoog wilt bespreken. Licia biedt de mogelijkheid voor deze nazorg en extra terugvalpreventie. Dit houdt in dat je in de drie maanden nadat je behandeling is afgerond nog contact op kunt nemen met je psycholoog voor een extra opfris sessie.

Extra oefeningen

De standaardbehandeling kan eventueel worden aangevuld met extra oefeningen. Hieronder worden er een aantal besproken.

Ontspanning

Als het even niet lekker met je gaat, kun je veel spanning ervaren. Spanning kan grotendeels opgelost worden door bewustwording ervan en door het aanpassen van (negatieve) gedachten tijdens spanning. Het toepassen van ontspanningsoefeningen kan je helpen lichamelijke klachten te verminderen die bij spanning vaak optreden.

Zo nodig krijg je verschillende ontspanningsoefeningen aangereikt die je kunt toepassen op momenten dat je spanning op voelt komen. Hierdoor kun je beter met probleemsituaties omgaan.

Zelfbeeld

Tijdens mindere periodes in je leven kan je zelfbeeld aangetast worden. Je zelfvertrouwen kan bijvoorbeeld verminderen als je merkt dat het je niet lukt problemen de baas te zijn. Als je merkt dat je zelfbeeld aangetast is, zal hieraan extra aandacht worden gegeven. Je zal leren hoe je zelfvertrouwen vergroot kan worden.