Home
Disclaimer

Disclaimer

1. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Licia Internettherapie, Kleine Oost 23, 1621 GR Hoorn, hierna te noemen Licia, informatie van onze websitewww.licia.nl, op welke wijze dan ook, te verspreiden.

2. Het intellectuele eigendom van de Licia Internettherapie applicaties ligt bij Licia.

3. Licia kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene als persoonlijke website van Licia Internettherapie. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

4. Licia kan verder geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van Licia Internettherapie kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor Licia niet kenbaar kan zijn geweest.

5. Licia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website of in verband met de zorgprogramma’s die cliënt via de website volgt.

6. Voor bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid geldt dat deze niet van toepassing zijn, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

7. Het is Licia te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en deze disclaimer te wijzigen. Licia kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Licia is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.