Home
Wie zijn Licia

Wie zijn Licia

Licia heeft een duidelijke wens: op de cliënt aangepaste, psychische zorg bieden op een toegankelijke manier. Deze gedachte wordt gedeeld door de psychologen bij Licia. Zij stellen zich hieronder aan je voor.

Delicia Schaap

Licia psycholoog Delicia Schaap
Gespecialiseerd in paniekklachten, relatie- en seksuele problemen

Delicia is opgeleid tot psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Zij richt zich vooral op psychische problematiek bij jongvolwassenen en volwassenen. Haar werkervaring bij de GGZ bestaat uit het behandelen van (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Hierbij maakt zij vaak gebruik van de technieken uit de cognitieve gedragstherapie en is haar aanpak gericht op het aanbieden van praktische handvatten. Lees meer…
 

Marije Endenburg

Gespecialiseerd in levensfase- en eetproblemen
Licia psycholoog Marije Endenburg

Marije is opgeleid tot psycholoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze heeft een aantal jaren gewerkt in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. In de GGZ heeft ze ervaring opgedaan bij een crisisdienst, waar mensen met acute, ernstige psychische problemen terecht kunnen. Ook heeft zij als psychodiagnostisch medewerker veel psychologisch onderzoek gedaan. Naast haar werk voor Licia zet Marije zich in voor Stichting 113online, een stichting die zich richt op online zelfmoordpreventie.
 

Lisanne van Geffen

Gespecialiseerd in eet- en stemmingsproblemen
Licia psycholoog Lisanne van Geffen

Lisanne is tot psycholoog opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft binnen de GGZ cognitieve gedragstherapie toegepast bij volwassenen met voornamelijk eet- en verslavingsproblematiek. Daarnaast heeft ze ervaring met het uitvoeren van uiteenlopend psychologisch onderzoek en momenteel volgt zij tevens een opleiding tot hersenonderzoeker.