Home
Online therapie

Online therapie

De weg naar de GGZ

Hoe vind ik de juiste therapie en de juiste therapeut? Waar moet ik heen met mijn klachten? Dit zijn vaak de vragen die mensen zichzelf afvragen als ze niet zo lekker in hun vel zitten. Het is lastig om de juiste persoon te vinden die past bij jouw persoonlijkheid en je klachten. Er moet een zogenaamde klik zijn met de therapeut. Maar om überhaupt eerst bij een therapeut terecht te komen moet je vaak al een heel traject afleggen. Het begint met een bezoek aan de huisarts wat voor heel veel mensen al een grote stap is. Hieraan vooraf gaat een periode met bewustwording van de klachten tot er een moment komt dat het niet verder gaat. Met de huisarts wordt dan besproken waar je het beste naartoe kunt: eerstelijns of tweedelijns hulp. Eerstelijns betekent bij een vrijgevestigde psycholoog waar je ook zonder verwijzing van de huisarts terecht kunt. Tweedelijns zorg kun je alleen terecht met een verwijzing (GGZ-instellingen).

Online therapie

Als je deze beslissing hebt genomen begint meestal het wachten. De wachtlijst kan variëren van 3 weken tot 8 weken of zelfs nog hoger. Hierna kun je terecht voor een intakegesprek. Een alternatief van deze reguliere vorm van therapie is online therapie. Dit is een vorm van therapie waarbij je via internet contact hebt met een psycholoog. Dit kan via email zijn of via chat. Een groot voordeel van online therapie is dat er geen wachtlijst bestaat. De 4-8 weken wachttijd wordt veranderd in 1-2 dagen wachttijd. Een groot verschil! Een ander voordeel van online therapie ten opzichte van reguliere therapie is dat je  in je eigen tijd en in je eigen omgeving aan de slag kunt met je klachten. Je hoeft bijvoorbeeld niet aan je baas uit te leggen dat je even anderhalf uur weg moet vanwege een afspraakbij een psycholoog. Je kunt na werktijd of in het weekend achter de computer kruipen. Bij Licia online therapie krijg je bovendien een eigen psycholoog toegewezen die jou van het begin tot het eind begeleidt.

Online sessie

Een therapiesessie via online therapie bestaat meestal uit een email contact. Je psycholoog begint met een email met daarin vragen en huiswerkopdrachten. Jij stuurt een mail terug met de antwoord en je huiswerk. Dit geldt als 1 sessie.

Voor wie?

Online therapie is geschikt voor iedereen met lichte, enkelvoudige problematiek. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan depressieve klachten, angstklachten, eetproblemen, rouwverwerking en paniekaanvallen. Maar ook voor relatieproblemen en seksuele problemen is online therapie zeer geschikt. Bij dit laatste is de relatieve anonimiteit natuurlijk een groot voordeel. Een voorwaarde is uiteraard wel dat je goed met de computer om moet kunnen gaan en dat je het aanspreekt om via de computer aan je klachten te gaan werken.

Onderzoek naar online therapie

Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit  van online therapie. Zo heeft in 2007 het Trimbos instituut de resultaten getoond van een grootschalig onderzoek naar internettherapie. In dit onderzoek gebruikt men de term e-mental health, wat wordt gedefinieerd als alle vormen van geestelijke gezondheidszorg via internet. In dit onderzoek richt men zich voornamelijk op de behandeling van depressie, angststoornissen en alcohol verslaving.

Uit het onderzoek blijkt dat therapie via internet even effectief kan zijn als reguliere therapievormen. Door de laagdrempeligheid van internettherapie kan bovendien vaak vroeg ingegrepen worden waardoor psychische problemen beperkt blijven. De uitslag van het onderzoek is over het algemeen zeer positief over internettherapie. Uit een ander onderzoek naar online therapie blijkt, dat de hoeveelheid online begeleiding die aan cliënten wordt gegeven grote invloed heeft op het behandelresultaat. Daarom kiest Licia voor een persoonlijke aanpak van de behandeling.